top of page
Kon Tiki

Title: Kon Tiki

Subject: Vintage Sign, Tiki

Location: Tucson, AZ

Sizes: 8"x8" to 20"x20" (HxW)

Orientation: Square

Aspect Ratio: 1:1  

 

Since 1963, Kon Tiki has been serving exotic cocktails and food in a truly unique environment.

Kon Tiki